Historien bakom Palett
Utvecklingen inom den grafiska branschen går med en hisnande fart vilket förenklat och inte minst, förenklat processen från idé till färdig trycksak.
Det har inneburit att många yrken inte längre finns, många tjänster är helt eller delvis bortrationaliserade tack vare ny teknik; dator-till-plåt-anläggningar är på väg att eliminera behovet av rippfilmer och digitalkameran har snart tagit bort scannermomentet. För att inte tala om tidningarnas annonshantering som numera förutsätter digitala annonsmaterial och filmset inte längre accepteras.
Denna utveckling med mer sofistikerad men mer användarvänlig teknik och allt kortare ledtider medför nya utmaningar för i stort sett, alla inblandade parter.

För det första: Den nya tekniken har, på gott och ont, möjliggjort för inte bara specialister att deltaga i den grafiska processen vilket medfört att kvaliteten blivit därefter. Tyvärr finns en övertro på att tekniken sköter sig själv och att t ex bildbehandlingsprogram klarar sig helt utan kompetent yrkeskunnande eller att bilder är ”färdiga” så fort de ligger på en CD ROM…

För det andra: Detta sker när konsekvenserna av misstag blivit betydligt dyrare; produktionstiderna har blivit så pressade att de fel som ändå begås, inte hinner åtgärdas förrän jobbet redan är I tryckpressen..
Det är en hisnande utveckling – det var inte länge sedan det krävdes färgprov från levererade filmer och nånting som kallades lupp användes vid tryckkontroll...

För det tredje: de olika leverantörerna i produktionsprocessen blir ofta engagerade först när inget finns att påverka; offert får lämnas på något som redan är alltför ”färdigt” men tyvärr, ur ekonomisk synvinkel, inte alltid helt genomtänkt.
Bra ekonomi ligger naturligtvis i att göra rätt från början och att redan på planeringsstadiet ta kontakt med leverantörer för rådgivning om dokumentstorlek, bildbehandling, pappersval, gramvikt, optimalt sidomfång etc. Däri ligger de stora förtjänsterna.

Mot den bakgrunden och med närmare 20 års erfarenhet från den grafiska branschen så vet jag att det, trots allt, fortfarande finns en hel del att göra för att uppnå bättre resultat.

Således har jag kommit överens med några av mina gamla vänner i den grafiska branschen om att representera dem på Stockholmsmarknaden. Det är fråga om, enligt mitt tycke, några av de bästa i sina respektive nischer. Det är förstås arktryckerier, rulloffsettryckerier och digitaltryckare. Där finns också leverantörer av affisch- och plotterutskrifter, mäss- och monterbyggare samt andra specialister med anknytning till branschen.
Dessa leverantörer delar min syn på vad som är viktigt i umgänget mellan företag för att kundnyttan helst skall överträffa förväntningarna. Beroende på uppdragets karaktär så tar jag sedan ut det lämpligaste laget. Se vidare under nätverk.