Välkommen till Palett!
Palett Print & Media är din externa avdelning för reklam- och informationsproduktion.. Hit kommer företag som inte har tid eller personella resurser att ägna sig i detalj åt dessa frågor men som i stort har klart för sig vad de vill ha sagt. Dessa kunder har ofta stor kunskap om sina kunder och om sin målgrupp och vill vanligen ha hjälp med att förädla sina idéer. Det kan vara fråga om allt från strategi och taktik via copy, layout, fotografering, webb/prepress, tryck och bokbinderi.

Men, långt ifrån alltid behöver kunden vår hjälp med alla delar i produktionskedjan; ofta är det aktuellt med bara några delar ur denna kedja.

Har du redan en idé i huvudet så är det hit du skall komma – här kommer respekten för dina idéer att utgöra grunden för vårt samarbete och förädlas men inte förvanskas till oigenkännlighet med hjälp av klyschor tagna från reklambranschens floskeltopp.

Det normala är att du i stort vet vad du vill säga och till vilka du vill vända dig och behöver vår assistans med hur det skall sägas och hur du skall nå målgruppen och med vilket media.